Jooli
FIN / ENG

Rekisteriseloste

Tietosuojaseloste: Asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan mukainen tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä
  Jooli markkinointi & viestintä Oy
  Lutakonaukio 7
  40100 Jyväskylä

  y-tunnus: 2540534-6
  Puh: 040 351 1738
  markkinointi@jooli.fi
 1. Rekisteriasiat
  Asiakaspalvelumme vastaa viimeistään kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.
 2. Rekisterin nimi
  Jooli markkinointi & viestintä Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri
 3. Rekisterin tietosisältö
  Asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden:
  Nimi
  Sähköpostiosoite
  Puhelinnumero
  Yritys ja asema
  Yrityksen osoitetiedot
 4. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteri koostetaan Jooli markkinointi & viestintä Oy:n asiakastietojärjestelmästä, verkkosivuston kautta tulevista yhteydenotoista sekä yleisesti saatavilla olevista internet- tai ostolähteistä. Rekisteritiedot on kerätty henkilön asemaa tai tehtäviä tai niiden hoitoa julkisyhteisössä tai elinkeinoelämässä kuvaavista yleisesti saatavissa olevista tiedoista ja/tai puhelimitse. Tietojen käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.
 5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käyttö
  Henkilötietoja käytetään liiketoiminnallisiin tarkoituksiin, kuten asiakassuhteen hallintaan ja -hoitoon, Jooli markkinointi & viestintä Oy:n tuotteiden ja palvelujen myyntiin ja markkinointiin.
 6. Henkilötietojen käsittelyn kesto
  Henkilötietoja käsitellään asiakassopimuksen voimassaolon ajan. Henkilötietoja säilytetään markkinointitarkoituksiin lähtökohtaisesti kuusi (6) kuukautta, jonka jälkeen ne siirtyvät passiivirekisteriin, sähköisen markkinoinnin kieltäneiden listalle tai poistetaan kokonaan.
 7. Tietojen luovutukset
  Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tiedot voidaan valikoidusti tallentaa rekisterinpitäjän valitsemiin järjestelmiin, joiden palveluntarjoajat noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.
  Jooli markkinointi & viestintä Oy:n palveluntarjoajat:
  - Creamailer
  - Google-työkalut (sähköposti, Drive)
  - Taimer
 8. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
  Jooli tai Joolin palveluntarjoajat eivät siirrä henkilötietoja EU-/ETA-alueen ulkopuolelle tai palveluntarjoajalla on Privacy Shield -sertifikaatti, joka osoittaa, että palveluntarjoaja noudattaa Euroopan unionin jäsenmaissa ja Sveitsissä asuvien henkilöiden tietojen keräämisessä, käytössä ja säilyttämisessä Yhdysvaltain kauppaministeriön, EU-maiden ja Sveitsin kanssa tekemiä Privacy Shield Frameworks ‑sopimuksia.
 9. Henkilötietojen omistajan oikeudet
  Tarkastusoikeus
  Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä.
  Vastustamisoikeus
  Asiakkaalla on oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä.
  Suoramarkkinointikielto
  Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.
  Poisto-oikeus
  Yrityksellä ja luonnollisella henkilöllä on mahdollisuus ilman erillistä maksua kieltää yhteystiedon käyttö. Henkilötietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.
  Valitusoikeus
  Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
 10. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina salasanan vaativissa järjestelmissä. Jooli markkinointi & viestintä Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Tietoihin pääsevät käsiksi vain salassapitosopimukseen allekirjoittaneet henkilöt, jotka tarvitsevat pääsyn tietoihin työtehtävien hoitamiseksi.